0513-80792950
draking@en.drakingsemi.com
Language
Quote Now

晶圆研磨轮

(1)适用材料:各种硅片、砷化镓等
(2)特性:高精度、稳定、适配主流晶圆研磨机

© Jiangsu Draking Semiconductor Technology Co., Ltd.
Jinhui Sci-Tech Park, No. 3119 Mudanjiang West Road, Qidong City, Jiangsu Province, China
Email: draking@en.drakingsemi.com
Tel: +86-755-23200509